Lịch học thực hành môn Nhập môn lập trình Cập nhật

Do lịch thực hành cũ có một số lớp bị trùng giờ môn Đại số tuyến tính và Anh văn.
Khoa KHMT căn cứ vào thời khoá biểu mới nhất do PĐT cung cấp để sắp lại giờ thực hành.
Các sinh viên chú ý đi đúng theo ca học đã được sắp.

Danh sách lớp: https://docs.google.com/open?id=0BzJPO1q7EbRFQ0NTbHJFQng4eWM

Thời khóa biểu: https://docs.google.com/open?id=0BzJPO1q7EbRFWUotZWJQdVBvY2c