Thông báo nhận học bổng HKII, 2011-2102

Thông báo các bạn SV nhận học bổng vào lúc 10h – 15h30 ngày 15/11/2012 tại văn phòng khoa KHMT. Khi đi các bạn SV phải mang CMND hoặc thẻ SV.