Categories Thông báo

Thông báo nghỉ học ngày 24/11/2012

Theo thông báo của điện lực Thủ Đức, sáng ngày 24/11/2012 nhà trường bị cúp điện, thông báo sinh viên học thực hành lớp OOPT1.D11, D12, D15 được nghỉ.