Categories Thông báo

Lịch thi HKI 2012-2013

Lịch thi lý thuyết các môn chuyên ngành.

Lịch thi thực hành lớp Tin học đại cương (lớp khoá cũ) và Lập trình hướng đối tượng.

Lịch thi thực hành Nhập môn lập trình (K7) sẽ thông báo sau.