Lịch thi thực hành Nhập môn lập trình (khóa 07)

Sinh viên xem lịch thi thực hành trong file đính kèm.

Đề nghị có mặt đúng giờ quy định.