Categories Thông báo

Lịch thi thực hành Nhập môn lập trình (khóa 07)

Sinh viên xem lịch thi thực hành trong file đính kèm.

Đề nghị có mặt đúng giờ quy định.