Categories Thông báo

Đăng ký học phần bổ sung

Do không đủ số lượng đăng ký, nên các lớp này không mở được. Khoa sẽ sắp xếp để mở lại trong HK hè hoặc HK1 2013-2014   [ Trong học kỳ 2 năm học 2012-2013 khoa KHMT sẽ mở lại các môn sau: (do lần đăng ký trước không đủ số lượng sinh viên […]

Read More