Categories Thông báo

Xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2013

Chú ý : Các sinh viên đã nộp đơn xét tốt nghiệp liên hệ gấp với phòng Kế hoạch-Tài chính để xin giấy hoàn tất học phí, sau đó mới được xét tốt nghiệp.

 

Sinh viên các khoá 01, 02 , 03 đủ điều kiện tốt nghiệp nộp hồ sơ đến hết ngày 04/04/2013 tại VP khoa.

1. Đơn cấp bằng tốt nghiệp (không cần dán hình)

2. Đơn chọn chuyên ngành

3. Chứng chỉ quốc phòng (bảng photo – công chứng)

4. Giấy khai sinh (bảng photo – công chứng)

5. Bằng tốt nghiệp THPT (bảng photo – công chứng)

6. 04 hình 3×4, ghi họ tên, MSSV phía sau hình (do hình sẽ sử dụng để dán vào bằng tốt nghiệp, đề nghị nộp hình mới nhất)