Danh sách chia lớp thực hành môn IT003

Do có sự thay đổi về sĩ số lớp, nên danh sách học thực hành môn IT003 – Cấu trúc dữ liệu và giải thuật được chia lại phòng.

Đề nghị các sinh viên học đúng phòng để đảm bảo được chất lượng giảng dạy và học tập.