thông báo

Sinh viên Võ Hòa Hiệp – 08520122 nộp bổ sung đơn chọn chuyên nghành tốt nghiệp cho hồ sơ xét tốt nghiệp trước 15h ngày 15/04/2013 về văn phòng khoa KHMT.

Thân.