Categories Thông báo

thông báo dự chuyên đề

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN nhận được thông tin về buổi nói chuyện chuyên đề “Role and Applications of Information Security” do diễn giả  Himanshu Gupta đến từ trường Amity Institute of Information Technology.  

Bài nói chuyện sẽ được tổ chức tại thời gian và địa điểm sau:

Thời gian: 10g00 ngày 25/04/2013 (thứ năm)

Địa điểmPhòng 106, tòa nhà A trường Đại học Công nghệ Thôn


Sinh viên nào có nhu cầu đi dự buổi chuyên đề đăng ký tại email uyenptt@uit.edu.vn đến hết ngày 26/04/2013.

Trân trọng