THÔNG BÁO SINH VIÊN THỰC TẬP

  SDC gửi thông báo tuyển sinh viên thực tập hè, khóa 7 vào tháng 6/2013   Mong Thầy Cô thông báo cho các bạn sinh viên. Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại

THÔNG BÁO SINH VIÊN THỰC TẬP

gửi sinh viên thông tin thực tập.  SDC xin gửi Thầy Cô thông báo tuyển sinh viên thực tập hè, khóa 7 vào tháng 6/2013   Mong Thầy Cô thông báo cho các bạn sinh