thông báo giới thiệu việc làm

Cơ hội làm việc tại Công ty Nippon Computer Co., LTD.  Thông tin như sau: Nội dung: Cơ hội làm việc với Công ty Nippon Computer Co., LTD. Thời gian: 9g00 – 11g30 (Thứ Năm), ngày 23/5/2013 Địa điểm: Phòng CTTT A 106, Trường Đại học Công nghệ Thông tin Đối tượng tham gia: sinh viên năm 3 và 4 […]