Categories Thông báo

thông báo giới thiệu việc làm

Cơ hội làm việc tại Công ty Nippon Computer Co., LTD. 

Thông tin như sau:

Nội dung: Cơ hội làm việc với Công ty Nippon Computer Co., LTD.

Thời gian: 9g00 – 11g30 (Thứ Năm), ngày 23/5/2013

Địa điểm: Phòng CTTT A 106, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đối tượng tham gia: sinh viên năm 3 và 4 của Trường ĐHCNTT

Sinh viên có nhu cầu đăng ký về email uyenptt@uit.edu.vn trước ngày 21/05/2013

Thân