Categories Thông báo

Thông báo khảo sát online môn học

Theo thông báo của nhà trường, trong thời gian từ 15/05-31/05 sẽ khảo sát môn học của sinh viên thông qua email của nhà trường cấp và làm theo hướng dẫn trong hệ thống. Nếu không thực hiện theo hệ thống sẽ ghi nhận và có hình thức xử lý phù hợp.

Mọi thắc mắc của các bạn sinh viên vui lòng liên hệ 37245487 (nội bộ 133) hoặc email: ttpcdbcl@uit.edu.vn.

Thân