Thông báo lịch thi TH, SH công dân cuối khóa & Thực tập


Văn phòng khoa thông báo như sau:

1. Lịch thi thực hành môn CTDL và LTHDT (đính kèm file zip danh sách phòng thi và file excel lịch thi)

2. Tuần sinh hoạt công dân cuối khóa (đính kèm kế hoạch tổ chức và lịch học, 2 file pdf)

3. Thông báo tuyển sinh viên thực tập của công ty ScanCom Vietnam Ltd. (file word)

 

Các bạn xem thông báo mọi thắc mắc liên hệ văn phòng khoa KHMT.

Thân