Categories Thông báo

thông báo thu học phí HK3

Chào các bạn sinh viên,

Gửi đến các bạn thông báo phòng KH-TC thông báo thu học phí HK3 năm học 2012-2013. Các bạn xem thông báo dán tại bảng văn phòng khoa.

Thân