Categories Tin tuyển dụng

THÔNG BÁO SINH VIÊN THỰC TẬP CÔNG TY CSC

Chào các bạn sinh viên,

Khoa gửi các bạn thông tin thực tập hè, nếu các bạn quan tâm gửi thông tin theo thông báo

Số lượng: 40 sinh viên 

Các mảng công nghệ trọng tâm: Java/J2EE; NET/SharePoint; COBOL; Mobility; Finance and Accounting; Mathematics and Insurance domain 

Thời gian thực tập: kéo dài ít nhất 12 tuần, bắt đầu từ 19 tháng 8 năm 2013 

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8.00am – 5.00pm Địa điểm làm việc: văn phòng CSC 

Các em chuẩn bị hồ sơ gồm: CV. thư ứng tuyển, hình thẻ, bảng điểm (tất cả hồ sơ vui lòng chuẩn bị bằng tiếng Anh và ở dạng soft copy) 

Và gửi về địa chỉ email: CSCV-Recruitment@csc.com trước ngày 05 tháng 8 năm 2013