Categories Thông báo

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG GDQP

Thông báo các bạn sinh viên liên hệ khoa KHMT nhận bằng GDQP. Đến ngày 30-09-2013 nếu các bạn không lên nhận bằng Khoa sẽ chuyển giao bằng về lại phòng Đào tạo.

Thân