Categories Thông báo

thông báo tuần sinh hoạt đầu năm

Thông báo

Gửi các bạn sinh viên khóa 5,6,7 lịch tham gia tuần sinh hoạt công dân đầu năm 2013-2014. Các bạn xem thông tin chi tiết tại bảng thông báo (file đính kèm).

Thời gian : 19-23/8/2013

Địa điểm: Giảng đường 1,2,3 tòa nhà A.

Thân,

Thư ký khoa.