Categories Thông báo

Thông báo xét tuyển Cử nhân tài năng khóa 06

Khoa Khoa học máy tính sẽ tổ chức xét tuyển lớp Cử nhân tài năng khóa 06.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.

Chú ý: đối với những sinh viên còn nợ môn (đã trả nợ trong HK hè nhưng chưa biết điểm)  vẫn có thể nộp đơn để xét tuyển.