Categories Thông báo

THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ

Chào các bạn sinh viên, 

Khoa gửi các bạn các quyết định về thông báo về quy trình nộp học phí của trường Đại học Công nghệ Thông tin (file đính kèm). Các bạn xem thông tin và thự hiện.

Thân,

Thực hiện