Categories Quy định

Quy định về đào tạo theo học chế tín chỉ

VP Khoa KHMT trích đăng lại quy định về việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho chương trình chính quy của nhà trường