Categories Thông báo

THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2013

Tất cả sinh viên khoa Khoa học máy tính đủ điều kiện tốt nghiệp nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2013 (theo mẫu)

Thời gian : từ 23/09 đến 30/09/2013

Địa điểm : VP Khoa KHMT, toà nhà A, phòng 313