Danh sách trúng tuyển vào hệ Cử nhân tài năng khoá 06

BCN chương trình tài năng đã xét tuyển được 23 sinh viên vào hệ Cử nhân tài năng khóa 06.

Mời tất cả sinh viên có tên trong danh sách đến họp lớp để BCN Khoa phổ biến về các quy định và kế hoạch học tập.

Thời gian : 10h00 sáng thứ hai 30/09/2103

Địa điểm : GĐ2 – toà nhà A.