Categories Thông báo

Thông báo họp lớp KHMT2013 (KHMT08)

Các bạn sinh viên lớp Khoa học máy tính 2013 (KHMT08) chú ý. Chiều thứ 6 ngày 04/10/2013, lớp KHMT2013 sẽ có buổi họp đầu tiên với Cố vấn học tập (giáo viên chủ nhiệm) với nội dung: Cố vấn học tập làm quen lớp Bầu lớp trưởng và ban cán sự lớp Giới thiệu […]

Read More