Categories Thông báo

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp

Trong file đính kèm là danh sách kiểm tra các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp của các khoá 01, 02, 03 , 04.

Các sinh viên kiểm tra, nếu có sai sót có thể phản hồi lại tại VP Khoa, hoặc PĐT.