Categories Thông báo

Thông báo họp lớp KHMT2013 (KHMT08)

Các bạn sinh viên lớp Khoa học máy tính 2013 (KHMT08) chú ý.

Chiều thứ 6 ngày 04/10/2013, lớp KHMT2013 sẽ có buổi họp đầu tiên với Cố vấn học tập (giáo viên chủ nhiệm) với nội dung:

  1. Cố vấn học tập làm quen lớp
  2. Bầu lớp trưởng và ban cán sự lớp
  3. Giới thiệu môn học và giải đáp thắc mắc

 Thời gian: 13h30.
 Địa điểm: Phòng 113 dãy nhà C (tòa nhà màu xanh)

 Các bạn chú ý đi đúng giờ