THÔNG BÁO LÀM THẺ SV MỚI

Theo Công văn số 07/CTSV về cấp mới, cấp lại thẻ sinh viên. Các bạn xem thêm thông báo trong file đính kèm.

Thân