Thông tin thi tuyển dụng của Công ty Renesas (Tháng 12/2013 và Tháng 01/2014)

Thông tin thi tuyển dụng của Công ty Renesas (Tháng 12/2013 và Tháng 01/2014) – Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư – Ngày thi: đợt 1 vào Thứ Bảy ngày 14/12/2013 và đợt 2 vào ngày 05/01/2014. (Thời gian đi làm có thể là sau khi các bạn bảo vệ tốt nghiệp xong) Renesas Design Vietnam Co., Ltd. […]