Categories Tin tuyển dụng

Thông tin thi tuyển dụng của Công ty Renesas (Tháng 12/2013 và Tháng 01/2014)

Thông tin thi tuyển dụng của Công ty Renesas (Tháng 12/2013 và Tháng 01/2014)

– Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư
– Ngày thi: đợt 1 vào Thứ Bảy ngày 14/12/2013 và đợt 2 vào ngày 05/01/2014.

(Thời gian đi làm có thể là sau khi các bạn bảo vệ tốt nghiệp xong)

Renesas Design Vietnam Co., Ltd. announces:

– Recruited position: 35 Hardware Design Engineers and 10 Software Design Engineers

Target candidates: University graduates in 2013 or up to March 2014 in related major including Electronics, Telecoms, Automation, Mechatronics, Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, Physics, or Maths – Computer Science

– Application Channel: http://vietnam.renesas.com or jobs@rvc.renesas.com
– Schedule :

Expected paper test: Saturday, December 14, 2013 at Ho Chi Minh City

Deadline for registration: December 12, 2013

Interview schedule: December 2013 & January 2014

Expected working date
: March 3, 2014.