Categories Thông báo

Thông báo lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2013

Thông báo

Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2013. Các bạn sinh viên xem file đính kèm để rõ hơn về chi tiết.

Thân