Hình lễ tốt nghiệp đợt 2 – 2013

CHÚC MỪNG CÁC TÂN CỬ NHÂN KHOA HỌC MÁY TÍNH TỐT NGHIỆP TRONG ĐỢT 2 – 2013   Các tân Cử nhân vào link sau để nhận hình trong buổi lễ tốt nghiệp đợt 2 -2013 Cử nhân tài năng https://www.dropbox.com/sh/gvj9991dcri4n77/r_I7mHZI8q Khoa học máy tính https://www.dropbox.com/sh/0o9ayvdvntqgkrb/n_PJk9yiOJ