Hình lễ tốt nghiệp đợt 2 – 2013

CHÚC MỪNG CÁC TÂN CỬ NHÂN KHOA HỌC MÁY TÍNH

TỐT NGHIỆP TRONG ĐỢT 2 – 2013

 

Các tân Cử nhân vào link sau để nhận hình trong buổi lễ tốt nghiệp đợt 2 -2013

Cử nhân tài năng

https://www.dropbox.com/sh/gvj9991dcri4n77/r_I7mHZI8q

Khoa học máy tính

https://www.dropbox.com/sh/0o9ayvdvntqgkrb/n_PJk9yiOJ