Categories Thông báo

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp năm 2014

  • Các sinh viên không đủ điều kiện làm khóa luận:
    • Nếu muốn làm khóa luận tốt nghiệp, làm đơn gửi PĐT (có thể sẽ được xem xét cho làm khóa luận)
    • Nếu muốn đăng ký học các môn thay thế khóa luận, đến đăng ký trực tiếp tại VP Khoa đến hết ngày 07/03/2014
  • Các sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận:
    • Nộp phiếu đăng ký đề tài theo mẫu đến hết ngày 07/03/2014 như đã thông báo tại đây.