THÔNG BÁO BUỔI GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG THÍ NGHIỆM TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (MMLab)


http://mmlab.uit.edu.vn/

Thời gian: 14h00 Thứ 3 – 11/03/2013
Địa điểm: Giảng đường 1 – Tòa nhà A – Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin


Nội dung buổi giới thiệu:

  •  Các hướng nghiên cứu của MMLab.
  •   Các đề tài dành cho sinh viên.
  •  Cơ hội thực tập, làm việc tại phòng thí nghiệm MMLab.
  •   Demo các sản phẩm MMLab đã xây dựng.


Thành phần:

  • Buổi giới thiệu dành cho toàn bộ sinh viên trường ĐH CNTT – ĐHQG TP.HCM.