Thông báo xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2014

Sinh viên khoa Khoa học máy tính đủ điều kiện tốt nghiệp theo qui định, nộp hồ sơ xét tốt nghệp (xem thông báo) tại VP Khoa KHMT, phòng A313 từ 31/03 – 04/04/2014.