Thông báo xử lý học vụ

Hiện nay, PĐT đã kiểm tra và lập danh sách các sinh viên dự kiến sẽ bị xử lý học vụ năm học 2013-2014.

Các sinh viên có ý kiến phản hồi có thể gửi về VP Khoa đến hết ngày 31/03/2014.

Sau đó, PĐT sẽ có quyết định xử lý học vụ.