THÔNG BÁO BUỔI GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG THÍ NGHIỆM TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (MMLab)

http://mmlab.uit.edu.vn/ Thời gian: 14h00 Thứ 3 – 11/03/2013Địa điểm: Giảng đường 1 – Tòa nhà A – Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin Nội dung buổi giới thiệu:  Các hướng nghiên cứu của MMLab.   Các đề tài dành cho sinh viên.  Cơ hội thực tập, làm việc tại phòng thí nghiệm MMLab.   […]