Categories Thông báo

lịch thi giữa kỳ 2 năm 2013-2014

Gửi các bạn lịch thi giữa kỳ. Khi đi thi SV nhớ mang theo thẻ SV hoặc CMND để vào phòng thi.

Thân,