Công ty Contemi Việt Nam tuyển sinh viên thực tập để làm việc với dự án DriveRight


Hiện tại công ty Contemi Việt Nam đang có một dự án tên là DriveRight, mục tiêu là từ trip data thu được của mỗi người lái xe, chúng ta sẽ phân tích để trả ra kết quả là: họ đang lái xe, hay không lái xe, hoặc đang ở trong xe, hay ngoài xe.
 
Công ty Contemi đang muốn tìm thêm khoảng 2-3 bạn sinh viên muốn làm việc về Big Data để tham gia dự án. Các bạn sẽ có cơ hội làm việc trực tiếp với anh Bằng Nguyễn, Big Data Expert ở Monash University.
Lương thực tập khởi điểm là 2.000.000 VND yêu cầu làm việc tối thiểu 30 giờ/ tuần, tức là 4 ngày làm việc trong tuần. Dự án đang bắt đầu, đây là một cơ hội rất tốt.
 Thông tin liên lạc:
Phone: (+84)93.204.5834
Skype (&Yahoo): anhsang_muo
i

Email: keziah.do@contemi.com.vn, dpdung1991@gmail.com