Danh sách SV xin cứu xét xử lý học vụ

Chào các bạn SV,
Khoa gửi các bạn danh sách xử lý học vụ và xin cứu xét. Những SV được hạ mức xuống cảnh cáo phải có mặt vào 10h sáng thứ 5 tuần này tại phòng A.106 để làm việc với P.ĐT trước khi ra quyết định.
Thân
Thư ký khoa.