Categories Thông báo

Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2014

Chào các bạn sinh viên,

Khoa gửi các bạn thông báo và kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2014.

Thân,

Thư ký khoa