Lịch thi TH cuối kỷ HK2 năm học 2013 -2014

Chào các bạn SV, 

 Gửi các bạn lịch thi cuối kỳ (lý thuyết sheet 1 và thực hành sheet 2). Các bạn xem lịch và theo dõi thông tin thêm tại bảng thông báo trước văn phòng khoa KHMT