Categories Thông báo

Thông báo sinh viên còn nợ tài liệu từ Thư viện Trung Tâm ĐHQG-HCM

Thông báo đến các bạn SV khoa KHMT hiện nay đang còn nợ sách của thư viện trung tâm, các bạn liên hệ trả sách sớm về cho thư viện.