lịch thi TH cuối kỳ 3 2013 – 2014

Gửi các bạn lịch thi TH học kỳ hè gồm: lịch thi và danh sách lớp.

Giờ thi Ca 1 là 8h và ca 2 là 9h30.