Categories Thông báo

Bảng điểm khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2014

Chúc mừng các sinh viên Khoa Khoa học máy tính đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp

Các sinh viên chuẩn bị nộp lại báo cáo hoàn chỉnh để hoàn tất thủ tục.

– 02 quyển báo cáo bìa cứng chữ vàng, có xác nhận của GV hướng dẫn.

– 02 đĩa CD (ghi MSSV, Họ Tên, dán vào quyển báo cáo) gồm:

  • File báo cáo PDF
  • Slide báo cáo
  • Bài báo, tài liệu tham khảo (nếu có)

Ngày nộp : đến hết ngày 12/09/2014 tại VP Khoa.