khen thưởng sinh viên năm học 2013-2014

Chào các bạn SV,

Gửi các bạn thông tin khen thưởng SV năm học 2013 – 2014. Các ban xem thông báo và làm theo biểu mẫu đính kèm.

Thân