Thông báo miễn phí mở thẻ tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Sài Gòn

Thông báo

 Theo thông báo từ phòng KH-TC, các bạn SV được mở thẻ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Sài Gòn. Các bạn sinh viên vui lòng xem chi tiết trong  http://khtc.uit.edu.vn/node/243.

Trân trọng.