Seminar định hướng và phương pháp NC khoa học

Thông báo  Khoa KHMT tổ chức buổi seminar về “Địmh hướng và phương pháp nghiên cứu khoa học”, khoa mời các sinh viên có quan tâm về chủ đề tham dự. Nội dung: Định hướng