Seminar định hướng và phương pháp NC khoa học

Thông báo 

Khoa KHMT tổ chức buổi seminar về “Địmh hướng và phương pháp nghiên cứu khoa học”, khoa mời các sinh viên có quan tâm về chủ đề tham dự.

Nội dung: Định hướng và phương pháp nghiên cứu khoa học

Thời gian: 15h -16h ngày 18/12/2014

Địa điểm: giảng đường 1 trường ĐH CNTT

Thân.